Ontslag Ommeren

Uw werkgever in Ommeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ommeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ommeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ommeren. Uw werkgever in Ommeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ommeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ommeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ommeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ommeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ommeren of met bevallingsverlof bent in Ommeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ommeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ommeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ommeren
 • Als u in Ommeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ommeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Ommeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ommeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ommeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ommeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ommeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ommeren. Uitzonderingen in Ommeren;
 • Als uw werkgever in Ommeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ommeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ommeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ommeren niet geschikt voor uw werk in Ommeren of
 • u functioneert niet voldoende in Ommeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ommeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ommeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ommeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ommeren verblijft, dan mag uw werkgever in Ommeren u eveneens wel ontslaan.