Ontslag Krommenhoeke

Uw werkgever in Krommenhoeke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Krommenhoeke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Krommenhoeke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Krommenhoeke. Uw werkgever in Krommenhoeke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Krommenhoeke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Krommenhoeke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Krommenhoeke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Krommenhoeke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Krommenhoeke of met bevallingsverlof bent in Krommenhoeke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Krommenhoeke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Krommenhoeke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Krommenhoeke
 • Als u in Krommenhoeke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Krommenhoeke wilt opnemen;
 • Omdat u in Krommenhoeke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Krommenhoeke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Krommenhoeke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Krommenhoeke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Krommenhoeke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Krommenhoeke. Uitzonderingen in Krommenhoeke;
 • Als uw werkgever in Krommenhoeke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Krommenhoeke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Krommenhoeke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Krommenhoeke niet geschikt voor uw werk in Krommenhoeke of
 • u functioneert niet voldoende in Krommenhoeke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Krommenhoeke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Krommenhoeke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Krommenhoeke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Krommenhoeke verblijft, dan mag uw werkgever in Krommenhoeke u eveneens wel ontslaan.