Ontslag Ommelanderwijk

Uw werkgever in Ommelanderwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ommelanderwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ommelanderwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ommelanderwijk. Uw werkgever in Ommelanderwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ommelanderwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ommelanderwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ommelanderwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ommelanderwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ommelanderwijk of met bevallingsverlof bent in Ommelanderwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ommelanderwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ommelanderwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ommelanderwijk
 • Als u in Ommelanderwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ommelanderwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ommelanderwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ommelanderwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ommelanderwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ommelanderwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ommelanderwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ommelanderwijk. Uitzonderingen in Ommelanderwijk;
 • Als uw werkgever in Ommelanderwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ommelanderwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ommelanderwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ommelanderwijk niet geschikt voor uw werk in Ommelanderwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Ommelanderwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ommelanderwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ommelanderwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ommelanderwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ommelanderwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Ommelanderwijk u eveneens wel ontslaan.