Ontslag Bommelskous

Uw werkgever in Bommelskous mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bommelskous zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bommelskous

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bommelskous. Uw werkgever in Bommelskous mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bommelskous arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bommelskous niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bommelskous te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bommelskous u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bommelskous of met bevallingsverlof bent in Bommelskous.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bommelskous kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bommelskous die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bommelskous
 • Als u in Bommelskous lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bommelskous wilt opnemen;
 • Omdat u in Bommelskous lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bommelskous lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bommelskous wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bommelskous op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bommelskous

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bommelskous. Uitzonderingen in Bommelskous;
 • Als uw werkgever in Bommelskous bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bommelskous aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bommelskous gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bommelskous niet geschikt voor uw werk in Bommelskous of
 • u functioneert niet voldoende in Bommelskous.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bommelskous

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bommelskous niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bommelskous of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bommelskous verblijft, dan mag uw werkgever in Bommelskous u eveneens wel ontslaan.