Ontslag Olterterp

Uw werkgever in Olterterp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Olterterp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Olterterp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Olterterp. Uw werkgever in Olterterp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Olterterp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Olterterp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Olterterp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Olterterp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Olterterp of met bevallingsverlof bent in Olterterp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Olterterp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Olterterp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Olterterp
 • Als u in Olterterp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Olterterp wilt opnemen;
 • Omdat u in Olterterp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Olterterp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Olterterp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Olterterp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Olterterp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Olterterp. Uitzonderingen in Olterterp;
 • Als uw werkgever in Olterterp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Olterterp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Olterterp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Olterterp niet geschikt voor uw werk in Olterterp of
 • u functioneert niet voldoende in Olterterp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Olterterp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Olterterp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Olterterp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Olterterp verblijft, dan mag uw werkgever in Olterterp u eveneens wel ontslaan.