Ontslag Bolst

Uw werkgever in Bolst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bolst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bolst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bolst. Uw werkgever in Bolst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bolst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bolst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bolst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bolst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bolst of met bevallingsverlof bent in Bolst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bolst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bolst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bolst
 • Als u in Bolst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bolst wilt opnemen;
 • Omdat u in Bolst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bolst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bolst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bolst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bolst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bolst. Uitzonderingen in Bolst;
 • Als uw werkgever in Bolst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bolst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bolst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bolst niet geschikt voor uw werk in Bolst of
 • u functioneert niet voldoende in Bolst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bolst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bolst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bolst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bolst verblijft, dan mag uw werkgever in Bolst u eveneens wel ontslaan.