Ontslag Hoek van holland

Uw werkgever in Hoek van holland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoek van holland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoek van holland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoek van holland. Uw werkgever in Hoek van holland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoek van holland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoek van holland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoek van holland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoek van holland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoek van holland of met bevallingsverlof bent in Hoek van holland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoek van holland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoek van holland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoek van holland
 • Als u in Hoek van holland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoek van holland wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoek van holland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoek van holland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoek van holland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoek van holland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoek van holland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoek van holland. Uitzonderingen in Hoek van holland;
 • Als uw werkgever in Hoek van holland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoek van holland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoek van holland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoek van holland niet geschikt voor uw werk in Hoek van holland of
 • u functioneert niet voldoende in Hoek van holland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoek van holland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoek van holland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoek van holland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoek van holland verblijft, dan mag uw werkgever in Hoek van holland u eveneens wel ontslaan.