Ontslag Oling

Uw werkgever in Oling mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oling zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oling

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oling. Uw werkgever in Oling mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oling arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oling niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oling te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oling u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oling of met bevallingsverlof bent in Oling.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oling kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oling die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oling
 • Als u in Oling lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oling wilt opnemen;
 • Omdat u in Oling lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oling lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oling wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oling op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oling

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oling. Uitzonderingen in Oling;
 • Als uw werkgever in Oling bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oling aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oling gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oling niet geschikt voor uw werk in Oling of
 • u functioneert niet voldoende in Oling.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oling

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oling niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oling of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oling verblijft, dan mag uw werkgever in Oling u eveneens wel ontslaan.