Ontslag Bitgummole /beetgumermolen

Uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bitgummole /beetgumermolen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bitgummole /beetgumermolen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bitgummole /beetgumermolen. Uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bitgummole /beetgumermolen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bitgummole /beetgumermolen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bitgummole /beetgumermolen of met bevallingsverlof bent in Bitgummole /beetgumermolen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bitgummole /beetgumermolen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bitgummole /beetgumermolen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bitgummole /beetgumermolen
 • Als u in Bitgummole /beetgumermolen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bitgummole /beetgumermolen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bitgummole /beetgumermolen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bitgummole /beetgumermolen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bitgummole /beetgumermolen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bitgummole /beetgumermolen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bitgummole /beetgumermolen. Uitzonderingen in Bitgummole /beetgumermolen;
 • Als uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bitgummole /beetgumermolen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bitgummole /beetgumermolen niet geschikt voor uw werk in Bitgummole /beetgumermolen of
 • u functioneert niet voldoende in Bitgummole /beetgumermolen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bitgummole /beetgumermolen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bitgummole /beetgumermolen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bitgummole /beetgumermolen verblijft, dan mag uw werkgever in Bitgummole /beetgumermolen u eveneens wel ontslaan.