Ontslag Oldörp

Uw werkgever in Oldörp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldörp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldörp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldörp. Uw werkgever in Oldörp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldörp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldörp niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldörp te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldörp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldörp of met bevallingsverlof bent in Oldörp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldörp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldörp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldörp
 • Als u in Oldörp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldörp wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldörp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldörp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldörp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldörp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldörp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldörp. Uitzonderingen in Oldörp;
 • Als uw werkgever in Oldörp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldörp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldörp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldörp niet geschikt voor uw werk in Oldörp of
 • u functioneert niet voldoende in Oldörp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldörp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldörp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldörp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldörp verblijft, dan mag uw werkgever in Oldörp u eveneens wel ontslaan.