Ontslag Oldetrijne /aldetrine

Uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldetrijne /aldetrine zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldetrijne /aldetrine

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldetrijne /aldetrine. Uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldetrijne /aldetrine arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldetrijne /aldetrine niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldetrijne /aldetrine of met bevallingsverlof bent in Oldetrijne /aldetrine.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldetrijne /aldetrine kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldetrijne /aldetrine die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldetrijne /aldetrine
 • Als u in Oldetrijne /aldetrine lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldetrijne /aldetrine wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldetrijne /aldetrine lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldetrijne /aldetrine lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldetrijne /aldetrine op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldetrijne /aldetrine

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldetrijne /aldetrine. Uitzonderingen in Oldetrijne /aldetrine;
 • Als uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldetrijne /aldetrine aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldetrijne /aldetrine niet geschikt voor uw werk in Oldetrijne /aldetrine of
 • u functioneert niet voldoende in Oldetrijne /aldetrine.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldetrijne /aldetrine

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldetrijne /aldetrine of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldetrijne /aldetrine verblijft, dan mag uw werkgever in Oldetrijne /aldetrine u eveneens wel ontslaan.