Ontslag Oldeouwer /alde ouwer

Uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldeouwer /alde ouwer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldeouwer /alde ouwer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldeouwer /alde ouwer. Uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldeouwer /alde ouwer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldeouwer /alde ouwer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldeouwer /alde ouwer of met bevallingsverlof bent in Oldeouwer /alde ouwer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldeouwer /alde ouwer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldeouwer /alde ouwer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldeouwer /alde ouwer
 • Als u in Oldeouwer /alde ouwer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldeouwer /alde ouwer wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldeouwer /alde ouwer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldeouwer /alde ouwer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldeouwer /alde ouwer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldeouwer /alde ouwer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldeouwer /alde ouwer. Uitzonderingen in Oldeouwer /alde ouwer;
 • Als uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldeouwer /alde ouwer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldeouwer /alde ouwer niet geschikt voor uw werk in Oldeouwer /alde ouwer of
 • u functioneert niet voldoende in Oldeouwer /alde ouwer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldeouwer /alde ouwer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldeouwer /alde ouwer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldeouwer /alde ouwer verblijft, dan mag uw werkgever in Oldeouwer /alde ouwer u eveneens wel ontslaan.