Ontslag Oldenzijl

Uw werkgever in Oldenzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldenzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldenzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldenzijl. Uw werkgever in Oldenzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldenzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldenzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldenzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldenzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldenzijl of met bevallingsverlof bent in Oldenzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldenzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldenzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldenzijl
 • Als u in Oldenzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldenzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldenzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldenzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldenzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldenzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldenzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldenzijl. Uitzonderingen in Oldenzijl;
 • Als uw werkgever in Oldenzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldenzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldenzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldenzijl niet geschikt voor uw werk in Oldenzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Oldenzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldenzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldenzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldenzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldenzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Oldenzijl u eveneens wel ontslaan.