Ontslag Oldenzaal

Uw werkgever in Oldenzaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldenzaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldenzaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldenzaal. Uw werkgever in Oldenzaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldenzaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldenzaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldenzaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldenzaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldenzaal of met bevallingsverlof bent in Oldenzaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldenzaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldenzaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldenzaal
 • Als u in Oldenzaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldenzaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldenzaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldenzaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldenzaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldenzaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldenzaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldenzaal. Uitzonderingen in Oldenzaal;
 • Als uw werkgever in Oldenzaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldenzaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldenzaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldenzaal niet geschikt voor uw werk in Oldenzaal of
 • u functioneert niet voldoende in Oldenzaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldenzaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldenzaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldenzaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldenzaal verblijft, dan mag uw werkgever in Oldenzaal u eveneens wel ontslaan.