Ontslag Oldenklooster

Uw werkgever in Oldenklooster mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldenklooster zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldenklooster

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldenklooster. Uw werkgever in Oldenklooster mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldenklooster arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldenklooster niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldenklooster te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldenklooster u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldenklooster of met bevallingsverlof bent in Oldenklooster.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldenklooster kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldenklooster die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldenklooster
 • Als u in Oldenklooster lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldenklooster wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldenklooster lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldenklooster lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldenklooster wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldenklooster op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldenklooster

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldenklooster. Uitzonderingen in Oldenklooster;
 • Als uw werkgever in Oldenklooster bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldenklooster aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldenklooster gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldenklooster niet geschikt voor uw werk in Oldenklooster of
 • u functioneert niet voldoende in Oldenklooster.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldenklooster

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldenklooster niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldenklooster of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldenklooster verblijft, dan mag uw werkgever in Oldenklooster u eveneens wel ontslaan.