Ontslag Oldenhave

Uw werkgever in Oldenhave mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldenhave zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldenhave

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldenhave. Uw werkgever in Oldenhave mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldenhave arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldenhave niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldenhave te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldenhave u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldenhave of met bevallingsverlof bent in Oldenhave.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldenhave kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldenhave die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldenhave
 • Als u in Oldenhave lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldenhave wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldenhave lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldenhave lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldenhave wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldenhave op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldenhave

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldenhave. Uitzonderingen in Oldenhave;
 • Als uw werkgever in Oldenhave bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldenhave aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldenhave gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldenhave niet geschikt voor uw werk in Oldenhave of
 • u functioneert niet voldoende in Oldenhave.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldenhave

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldenhave niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldenhave of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldenhave verblijft, dan mag uw werkgever in Oldenhave u eveneens wel ontslaan.