Ontslag Oldeneel

Uw werkgever in Oldeneel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldeneel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldeneel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldeneel. Uw werkgever in Oldeneel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldeneel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldeneel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldeneel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldeneel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldeneel of met bevallingsverlof bent in Oldeneel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldeneel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldeneel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldeneel
 • Als u in Oldeneel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldeneel wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldeneel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldeneel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldeneel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldeneel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldeneel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldeneel. Uitzonderingen in Oldeneel;
 • Als uw werkgever in Oldeneel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldeneel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldeneel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldeneel niet geschikt voor uw werk in Oldeneel of
 • u functioneert niet voldoende in Oldeneel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldeneel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldeneel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldeneel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldeneel verblijft, dan mag uw werkgever in Oldeneel u eveneens wel ontslaan.