Ontslag Oldendiever

Uw werkgever in Oldendiever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldendiever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldendiever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldendiever. Uw werkgever in Oldendiever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldendiever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldendiever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldendiever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldendiever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldendiever of met bevallingsverlof bent in Oldendiever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldendiever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldendiever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldendiever
 • Als u in Oldendiever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldendiever wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldendiever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldendiever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldendiever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldendiever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldendiever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldendiever. Uitzonderingen in Oldendiever;
 • Als uw werkgever in Oldendiever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldendiever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldendiever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldendiever niet geschikt voor uw werk in Oldendiever of
 • u functioneert niet voldoende in Oldendiever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldendiever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldendiever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldendiever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldendiever verblijft, dan mag uw werkgever in Oldendiever u eveneens wel ontslaan.