Ontslag Olden eibergen

Uw werkgever in Olden eibergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Olden eibergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Olden eibergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Olden eibergen. Uw werkgever in Olden eibergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Olden eibergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Olden eibergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Olden eibergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Olden eibergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Olden eibergen of met bevallingsverlof bent in Olden eibergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Olden eibergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Olden eibergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Olden eibergen
 • Als u in Olden eibergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Olden eibergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Olden eibergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Olden eibergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Olden eibergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Olden eibergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Olden eibergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Olden eibergen. Uitzonderingen in Olden eibergen;
 • Als uw werkgever in Olden eibergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Olden eibergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Olden eibergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Olden eibergen niet geschikt voor uw werk in Olden eibergen of
 • u functioneert niet voldoende in Olden eibergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Olden eibergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Olden eibergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Olden eibergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Olden eibergen verblijft, dan mag uw werkgever in Olden eibergen u eveneens wel ontslaan.