Ontslag Oldemarkt

Uw werkgever in Oldemarkt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldemarkt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldemarkt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldemarkt. Uw werkgever in Oldemarkt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldemarkt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldemarkt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldemarkt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldemarkt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldemarkt of met bevallingsverlof bent in Oldemarkt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldemarkt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldemarkt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldemarkt
 • Als u in Oldemarkt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldemarkt wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldemarkt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldemarkt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldemarkt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldemarkt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldemarkt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldemarkt. Uitzonderingen in Oldemarkt;
 • Als uw werkgever in Oldemarkt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldemarkt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldemarkt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldemarkt niet geschikt voor uw werk in Oldemarkt of
 • u functioneert niet voldoende in Oldemarkt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldemarkt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldemarkt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldemarkt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldemarkt verblijft, dan mag uw werkgever in Oldemarkt u eveneens wel ontslaan.