Ontslag Oldekerk

Uw werkgever in Oldekerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldekerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldekerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldekerk. Uw werkgever in Oldekerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldekerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldekerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldekerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldekerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldekerk of met bevallingsverlof bent in Oldekerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldekerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldekerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldekerk
 • Als u in Oldekerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldekerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldekerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldekerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldekerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldekerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldekerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldekerk. Uitzonderingen in Oldekerk;
 • Als uw werkgever in Oldekerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldekerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldekerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldekerk niet geschikt voor uw werk in Oldekerk of
 • u functioneert niet voldoende in Oldekerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldekerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldekerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldekerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldekerk verblijft, dan mag uw werkgever in Oldekerk u eveneens wel ontslaan.