Ontslag Oldehove

Uw werkgever in Oldehove mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldehove zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldehove

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldehove. Uw werkgever in Oldehove mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldehove arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldehove niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldehove te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldehove u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldehove of met bevallingsverlof bent in Oldehove.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldehove kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldehove die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldehove
 • Als u in Oldehove lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldehove wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldehove lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldehove lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldehove wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldehove op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldehove

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldehove. Uitzonderingen in Oldehove;
 • Als uw werkgever in Oldehove bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldehove aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldehove gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldehove niet geschikt voor uw werk in Oldehove of
 • u functioneert niet voldoende in Oldehove.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldehove

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldehove niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldehove of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldehove verblijft, dan mag uw werkgever in Oldehove u eveneens wel ontslaan.