Ontslag Oldeholtwolde /aldeholtwâlde

Uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldeholtwolde /aldeholtwâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde. Uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde of met bevallingsverlof bent in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde
 • Als u in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldeholtwolde /aldeholtwâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde. Uitzonderingen in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde;
 • Als uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde niet geschikt voor uw werk in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Oldeholtwolde /aldeholtwâlde u eveneens wel ontslaan.