Ontslag Oldeholtpade /aldeholtpea

Uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldeholtpade /aldeholtpea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldeholtpade /aldeholtpea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldeholtpade /aldeholtpea. Uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldeholtpade /aldeholtpea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldeholtpade /aldeholtpea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldeholtpade /aldeholtpea of met bevallingsverlof bent in Oldeholtpade /aldeholtpea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldeholtpade /aldeholtpea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldeholtpade /aldeholtpea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldeholtpade /aldeholtpea
 • Als u in Oldeholtpade /aldeholtpea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldeholtpade /aldeholtpea wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldeholtpade /aldeholtpea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldeholtpade /aldeholtpea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldeholtpade /aldeholtpea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldeholtpade /aldeholtpea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldeholtpade /aldeholtpea. Uitzonderingen in Oldeholtpade /aldeholtpea;
 • Als uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldeholtpade /aldeholtpea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea niet geschikt voor uw werk in Oldeholtpade /aldeholtpea of
 • u functioneert niet voldoende in Oldeholtpade /aldeholtpea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldeholtpade /aldeholtpea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldeholtpade /aldeholtpea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldeholtpade /aldeholtpea verblijft, dan mag uw werkgever in Oldeholtpade /aldeholtpea u eveneens wel ontslaan.