Ontslag “ 't loo oldebroek”

Uw werkgever in “ 't loo oldebroek” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “ 't loo oldebroek” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “ 't loo oldebroek”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “ 't loo oldebroek”. Uw werkgever in “ 't loo oldebroek” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “ 't loo oldebroek” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “ 't loo oldebroek” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “ 't loo oldebroek” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “ 't loo oldebroek” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “ 't loo oldebroek” of met bevallingsverlof bent in “ 't loo oldebroek”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “ 't loo oldebroek” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “ 't loo oldebroek” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “ 't loo oldebroek”
 • Als u in “ 't loo oldebroek” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “ 't loo oldebroek” wilt opnemen;
 • Omdat u in “ 't loo oldebroek” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “ 't loo oldebroek” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “ 't loo oldebroek” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “ 't loo oldebroek” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “ 't loo oldebroek”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “ 't loo oldebroek”. Uitzonderingen in “ 't loo oldebroek”;
 • Als uw werkgever in “ 't loo oldebroek” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “ 't loo oldebroek” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “ 't loo oldebroek” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “ 't loo oldebroek” niet geschikt voor uw werk in “ 't loo oldebroek” of
 • u functioneert niet voldoende in “ 't loo oldebroek”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “ 't loo oldebroek”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “ 't loo oldebroek” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “ 't loo oldebroek” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “ 't loo oldebroek” verblijft, dan mag uw werkgever in “ 't loo oldebroek” u eveneens wel ontslaan.