Ontslag Oldeberkoop /aldeberkeap

Uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oldeberkoop /aldeberkeap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oldeberkoop /aldeberkeap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oldeberkoop /aldeberkeap. Uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oldeberkoop /aldeberkeap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oldeberkoop /aldeberkeap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oldeberkoop /aldeberkeap of met bevallingsverlof bent in Oldeberkoop /aldeberkeap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oldeberkoop /aldeberkeap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oldeberkoop /aldeberkeap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oldeberkoop /aldeberkeap
 • Als u in Oldeberkoop /aldeberkeap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oldeberkoop /aldeberkeap wilt opnemen;
 • Omdat u in Oldeberkoop /aldeberkeap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oldeberkoop /aldeberkeap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oldeberkoop /aldeberkeap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oldeberkoop /aldeberkeap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oldeberkoop /aldeberkeap. Uitzonderingen in Oldeberkoop /aldeberkeap;
 • Als uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oldeberkoop /aldeberkeap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap niet geschikt voor uw werk in Oldeberkoop /aldeberkeap of
 • u functioneert niet voldoende in Oldeberkoop /aldeberkeap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oldeberkoop /aldeberkeap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oldeberkoop /aldeberkeap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oldeberkoop /aldeberkeap verblijft, dan mag uw werkgever in Oldeberkoop /aldeberkeap u eveneens wel ontslaan.