Ontslag Olburgen

Uw werkgever in Olburgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Olburgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Olburgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Olburgen. Uw werkgever in Olburgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Olburgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Olburgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Olburgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Olburgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Olburgen of met bevallingsverlof bent in Olburgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Olburgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Olburgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Olburgen
 • Als u in Olburgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Olburgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Olburgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Olburgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Olburgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Olburgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Olburgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Olburgen. Uitzonderingen in Olburgen;
 • Als uw werkgever in Olburgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Olburgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Olburgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Olburgen niet geschikt voor uw werk in Olburgen of
 • u functioneert niet voldoende in Olburgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Olburgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Olburgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Olburgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Olburgen verblijft, dan mag uw werkgever in Olburgen u eveneens wel ontslaan.