Ontslag Okswerd

Uw werkgever in Okswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Okswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Okswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Okswerd. Uw werkgever in Okswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Okswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Okswerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Okswerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Okswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Okswerd of met bevallingsverlof bent in Okswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Okswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Okswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Okswerd
 • Als u in Okswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Okswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Okswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Okswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Okswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Okswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Okswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Okswerd. Uitzonderingen in Okswerd;
 • Als uw werkgever in Okswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Okswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Okswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Okswerd niet geschikt voor uw werk in Okswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Okswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Okswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Okswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Okswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Okswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Okswerd u eveneens wel ontslaan.