Ontslag Okkenbroek

Uw werkgever in Okkenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Okkenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Okkenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Okkenbroek. Uw werkgever in Okkenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Okkenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Okkenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Okkenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Okkenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Okkenbroek of met bevallingsverlof bent in Okkenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Okkenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Okkenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Okkenbroek
 • Als u in Okkenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Okkenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Okkenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Okkenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Okkenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Okkenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Okkenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Okkenbroek. Uitzonderingen in Okkenbroek;
 • Als uw werkgever in Okkenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Okkenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Okkenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Okkenbroek niet geschikt voor uw werk in Okkenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Okkenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Okkenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Okkenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Okkenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Okkenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Okkenbroek u eveneens wel ontslaan.