Ontslag Oisterwijk

Uw werkgever in Oisterwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oisterwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oisterwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oisterwijk. Uw werkgever in Oisterwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oisterwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oisterwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oisterwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oisterwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oisterwijk of met bevallingsverlof bent in Oisterwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oisterwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oisterwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oisterwijk
 • Als u in Oisterwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oisterwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oisterwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oisterwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oisterwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oisterwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oisterwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oisterwijk. Uitzonderingen in Oisterwijk;
 • Als uw werkgever in Oisterwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oisterwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oisterwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oisterwijk niet geschikt voor uw werk in Oisterwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Oisterwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oisterwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oisterwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oisterwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oisterwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Oisterwijk u eveneens wel ontslaan.