Ontslag Oirschot

Uw werkgever in Oirschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oirschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oirschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oirschot. Uw werkgever in Oirschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oirschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oirschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oirschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oirschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oirschot of met bevallingsverlof bent in Oirschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oirschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oirschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oirschot
 • Als u in Oirschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oirschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Oirschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oirschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oirschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oirschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oirschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oirschot. Uitzonderingen in Oirschot;
 • Als uw werkgever in Oirschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oirschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oirschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oirschot niet geschikt voor uw werk in Oirschot of
 • u functioneert niet voldoende in Oirschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oirschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oirschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oirschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oirschot verblijft, dan mag uw werkgever in Oirschot u eveneens wel ontslaan.