Ontslag Oirsbeek

Uw werkgever in Oirsbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oirsbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oirsbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oirsbeek. Uw werkgever in Oirsbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oirsbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oirsbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oirsbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oirsbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oirsbeek of met bevallingsverlof bent in Oirsbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oirsbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oirsbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oirsbeek
 • Als u in Oirsbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oirsbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Oirsbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oirsbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oirsbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oirsbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oirsbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oirsbeek. Uitzonderingen in Oirsbeek;
 • Als uw werkgever in Oirsbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oirsbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oirsbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oirsbeek niet geschikt voor uw werk in Oirsbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Oirsbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oirsbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oirsbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oirsbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oirsbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Oirsbeek u eveneens wel ontslaan.