Ontslag Lithoijen

Uw werkgever in Lithoijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Lithoijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Lithoijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Lithoijen. Uw werkgever in Lithoijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Lithoijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Lithoijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Lithoijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Lithoijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Lithoijen of met bevallingsverlof bent in Lithoijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Lithoijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Lithoijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Lithoijen
 • Als u in Lithoijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Lithoijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Lithoijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Lithoijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Lithoijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Lithoijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Lithoijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Lithoijen. Uitzonderingen in Lithoijen;
 • Als uw werkgever in Lithoijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Lithoijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Lithoijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Lithoijen niet geschikt voor uw werk in Lithoijen of
 • u functioneert niet voldoende in Lithoijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Lithoijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Lithoijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Lithoijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Lithoijen verblijft, dan mag uw werkgever in Lithoijen u eveneens wel ontslaan.