Ontslag Ohé en laak

Uw werkgever in Ohé en laak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ohé en laak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ohé en laak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ohé en laak. Uw werkgever in Ohé en laak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ohé en laak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ohé en laak niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ohé en laak te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ohé en laak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ohé en laak of met bevallingsverlof bent in Ohé en laak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ohé en laak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ohé en laak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ohé en laak
 • Als u in Ohé en laak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ohé en laak wilt opnemen;
 • Omdat u in Ohé en laak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ohé en laak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ohé en laak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ohé en laak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ohé en laak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ohé en laak. Uitzonderingen in Ohé en laak;
 • Als uw werkgever in Ohé en laak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ohé en laak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ohé en laak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ohé en laak niet geschikt voor uw werk in Ohé en laak of
 • u functioneert niet voldoende in Ohé en laak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ohé en laak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ohé en laak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ohé en laak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ohé en laak verblijft, dan mag uw werkgever in Ohé en laak u eveneens wel ontslaan.