Ontslag Ofwegen

Uw werkgever in Ofwegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ofwegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ofwegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ofwegen. Uw werkgever in Ofwegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ofwegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ofwegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ofwegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ofwegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ofwegen of met bevallingsverlof bent in Ofwegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ofwegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ofwegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ofwegen
 • Als u in Ofwegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ofwegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ofwegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ofwegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ofwegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ofwegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ofwegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ofwegen. Uitzonderingen in Ofwegen;
 • Als uw werkgever in Ofwegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ofwegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ofwegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ofwegen niet geschikt voor uw werk in Ofwegen of
 • u functioneert niet voldoende in Ofwegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ofwegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ofwegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ofwegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ofwegen verblijft, dan mag uw werkgever in Ofwegen u eveneens wel ontslaan.