Ontslag Offingawier /offenwier

Uw werkgever in Offingawier /offenwier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Offingawier /offenwier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Offingawier /offenwier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Offingawier /offenwier. Uw werkgever in Offingawier /offenwier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Offingawier /offenwier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Offingawier /offenwier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Offingawier /offenwier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Offingawier /offenwier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Offingawier /offenwier of met bevallingsverlof bent in Offingawier /offenwier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Offingawier /offenwier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Offingawier /offenwier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Offingawier /offenwier
 • Als u in Offingawier /offenwier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Offingawier /offenwier wilt opnemen;
 • Omdat u in Offingawier /offenwier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Offingawier /offenwier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Offingawier /offenwier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Offingawier /offenwier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Offingawier /offenwier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Offingawier /offenwier. Uitzonderingen in Offingawier /offenwier;
 • Als uw werkgever in Offingawier /offenwier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Offingawier /offenwier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Offingawier /offenwier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Offingawier /offenwier niet geschikt voor uw werk in Offingawier /offenwier of
 • u functioneert niet voldoende in Offingawier /offenwier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Offingawier /offenwier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Offingawier /offenwier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Offingawier /offenwier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Offingawier /offenwier verblijft, dan mag uw werkgever in Offingawier /offenwier u eveneens wel ontslaan.