Ontslag Oevereind

Uw werkgever in Oevereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oevereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oevereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oevereind. Uw werkgever in Oevereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oevereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oevereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oevereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oevereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oevereind of met bevallingsverlof bent in Oevereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oevereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oevereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oevereind
 • Als u in Oevereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oevereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Oevereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oevereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oevereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oevereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oevereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oevereind. Uitzonderingen in Oevereind;
 • Als uw werkgever in Oevereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oevereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oevereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oevereind niet geschikt voor uw werk in Oevereind of
 • u functioneert niet voldoende in Oevereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oevereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oevereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oevereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oevereind verblijft, dan mag uw werkgever in Oevereind u eveneens wel ontslaan.