Ontslag Oetelaar

Uw werkgever in Oetelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oetelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oetelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oetelaar. Uw werkgever in Oetelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oetelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oetelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oetelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oetelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oetelaar of met bevallingsverlof bent in Oetelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oetelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oetelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oetelaar
 • Als u in Oetelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oetelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Oetelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oetelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oetelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oetelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oetelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oetelaar. Uitzonderingen in Oetelaar;
 • Als uw werkgever in Oetelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oetelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oetelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oetelaar niet geschikt voor uw werk in Oetelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Oetelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oetelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oetelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oetelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oetelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Oetelaar u eveneens wel ontslaan.