Ontslag Oerle

Uw werkgever in Oerle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oerle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oerle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oerle. Uw werkgever in Oerle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oerle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oerle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oerle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oerle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oerle of met bevallingsverlof bent in Oerle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oerle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oerle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oerle
 • Als u in Oerle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oerle wilt opnemen;
 • Omdat u in Oerle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oerle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oerle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oerle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oerle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oerle. Uitzonderingen in Oerle;
 • Als uw werkgever in Oerle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oerle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oerle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oerle niet geschikt voor uw werk in Oerle of
 • u functioneert niet voldoende in Oerle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oerle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oerle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oerle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oerle verblijft, dan mag uw werkgever in Oerle u eveneens wel ontslaan.