Ontslag Oentsjerk /oenkerk

Uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oentsjerk /oenkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oentsjerk /oenkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oentsjerk /oenkerk. Uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oentsjerk /oenkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oentsjerk /oenkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oentsjerk /oenkerk of met bevallingsverlof bent in Oentsjerk /oenkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oentsjerk /oenkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oentsjerk /oenkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oentsjerk /oenkerk
 • Als u in Oentsjerk /oenkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oentsjerk /oenkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Oentsjerk /oenkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oentsjerk /oenkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oentsjerk /oenkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oentsjerk /oenkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oentsjerk /oenkerk. Uitzonderingen in Oentsjerk /oenkerk;
 • Als uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oentsjerk /oenkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oentsjerk /oenkerk niet geschikt voor uw werk in Oentsjerk /oenkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Oentsjerk /oenkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oentsjerk /oenkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oentsjerk /oenkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oentsjerk /oenkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Oentsjerk /oenkerk u eveneens wel ontslaan.