Ontslag Oensel

Uw werkgever in Oensel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oensel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oensel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oensel. Uw werkgever in Oensel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oensel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oensel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oensel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oensel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oensel of met bevallingsverlof bent in Oensel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oensel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oensel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oensel
 • Als u in Oensel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oensel wilt opnemen;
 • Omdat u in Oensel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oensel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oensel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oensel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oensel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oensel. Uitzonderingen in Oensel;
 • Als uw werkgever in Oensel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oensel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oensel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oensel niet geschikt voor uw werk in Oensel of
 • u functioneert niet voldoende in Oensel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oensel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oensel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oensel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oensel verblijft, dan mag uw werkgever in Oensel u eveneens wel ontslaan.