Ontslag Groenekan

Uw werkgever in Groenekan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Groenekan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Groenekan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Groenekan. Uw werkgever in Groenekan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Groenekan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Groenekan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Groenekan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Groenekan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Groenekan of met bevallingsverlof bent in Groenekan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Groenekan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Groenekan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Groenekan
 • Als u in Groenekan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Groenekan wilt opnemen;
 • Omdat u in Groenekan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Groenekan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Groenekan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Groenekan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Groenekan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Groenekan. Uitzonderingen in Groenekan;
 • Als uw werkgever in Groenekan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Groenekan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Groenekan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Groenekan niet geschikt voor uw werk in Groenekan of
 • u functioneert niet voldoende in Groenekan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Groenekan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Groenekan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Groenekan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Groenekan verblijft, dan mag uw werkgever in Groenekan u eveneens wel ontslaan.