Ontslag Boelenslaan /boelensloane

Uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boelenslaan /boelensloane zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boelenslaan /boelensloane

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boelenslaan /boelensloane. Uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boelenslaan /boelensloane arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boelenslaan /boelensloane niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boelenslaan /boelensloane of met bevallingsverlof bent in Boelenslaan /boelensloane.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boelenslaan /boelensloane kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boelenslaan /boelensloane die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boelenslaan /boelensloane
 • Als u in Boelenslaan /boelensloane lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boelenslaan /boelensloane wilt opnemen;
 • Omdat u in Boelenslaan /boelensloane lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boelenslaan /boelensloane lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boelenslaan /boelensloane op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boelenslaan /boelensloane

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boelenslaan /boelensloane. Uitzonderingen in Boelenslaan /boelensloane;
 • Als uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boelenslaan /boelensloane aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boelenslaan /boelensloane niet geschikt voor uw werk in Boelenslaan /boelensloane of
 • u functioneert niet voldoende in Boelenslaan /boelensloane.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boelenslaan /boelensloane

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boelenslaan /boelensloane of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boelenslaan /boelensloane verblijft, dan mag uw werkgever in Boelenslaan /boelensloane u eveneens wel ontslaan.