Ontslag Boekend

Uw werkgever in Boekend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boekend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boekend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boekend. Uw werkgever in Boekend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boekend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boekend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boekend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boekend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boekend of met bevallingsverlof bent in Boekend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boekend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boekend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boekend
 • Als u in Boekend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boekend wilt opnemen;
 • Omdat u in Boekend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boekend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boekend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boekend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boekend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boekend. Uitzonderingen in Boekend;
 • Als uw werkgever in Boekend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boekend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boekend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boekend niet geschikt voor uw werk in Boekend of
 • u functioneert niet voldoende in Boekend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boekend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boekend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boekend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boekend verblijft, dan mag uw werkgever in Boekend u eveneens wel ontslaan.