Ontslag Oeijenbraak

Uw werkgever in Oeijenbraak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oeijenbraak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oeijenbraak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oeijenbraak. Uw werkgever in Oeijenbraak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oeijenbraak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oeijenbraak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oeijenbraak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oeijenbraak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oeijenbraak of met bevallingsverlof bent in Oeijenbraak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oeijenbraak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oeijenbraak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oeijenbraak
 • Als u in Oeijenbraak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oeijenbraak wilt opnemen;
 • Omdat u in Oeijenbraak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oeijenbraak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oeijenbraak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oeijenbraak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oeijenbraak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oeijenbraak. Uitzonderingen in Oeijenbraak;
 • Als uw werkgever in Oeijenbraak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oeijenbraak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oeijenbraak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oeijenbraak niet geschikt voor uw werk in Oeijenbraak of
 • u functioneert niet voldoende in Oeijenbraak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oeijenbraak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oeijenbraak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oeijenbraak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oeijenbraak verblijft, dan mag uw werkgever in Oeijenbraak u eveneens wel ontslaan.