Ontslag Oegstgeest

Uw werkgever in Oegstgeest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oegstgeest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oegstgeest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oegstgeest. Uw werkgever in Oegstgeest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oegstgeest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oegstgeest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oegstgeest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oegstgeest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oegstgeest of met bevallingsverlof bent in Oegstgeest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oegstgeest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oegstgeest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oegstgeest
 • Als u in Oegstgeest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oegstgeest wilt opnemen;
 • Omdat u in Oegstgeest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oegstgeest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oegstgeest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oegstgeest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oegstgeest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oegstgeest. Uitzonderingen in Oegstgeest;
 • Als uw werkgever in Oegstgeest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oegstgeest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oegstgeest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oegstgeest niet geschikt voor uw werk in Oegstgeest of
 • u functioneert niet voldoende in Oegstgeest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oegstgeest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oegstgeest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oegstgeest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oegstgeest verblijft, dan mag uw werkgever in Oegstgeest u eveneens wel ontslaan.