Ontslag Oeffelt

Uw werkgever in Oeffelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oeffelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oeffelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oeffelt. Uw werkgever in Oeffelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oeffelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oeffelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oeffelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oeffelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oeffelt of met bevallingsverlof bent in Oeffelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oeffelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oeffelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oeffelt
 • Als u in Oeffelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oeffelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Oeffelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oeffelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oeffelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oeffelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oeffelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oeffelt. Uitzonderingen in Oeffelt;
 • Als uw werkgever in Oeffelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oeffelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oeffelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oeffelt niet geschikt voor uw werk in Oeffelt of
 • u functioneert niet voldoende in Oeffelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oeffelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oeffelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oeffelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oeffelt verblijft, dan mag uw werkgever in Oeffelt u eveneens wel ontslaan.