Ontslag Odoorn

Uw werkgever in Odoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Odoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Odoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Odoorn. Uw werkgever in Odoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Odoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Odoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Odoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Odoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Odoorn of met bevallingsverlof bent in Odoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Odoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Odoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Odoorn
 • Als u in Odoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Odoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Odoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Odoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Odoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Odoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Odoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Odoorn. Uitzonderingen in Odoorn;
 • Als uw werkgever in Odoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Odoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Odoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Odoorn niet geschikt voor uw werk in Odoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Odoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Odoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Odoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Odoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Odoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Odoorn u eveneens wel ontslaan.