Ontslag Odiliapeel

Uw werkgever in Odiliapeel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Odiliapeel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Odiliapeel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Odiliapeel. Uw werkgever in Odiliapeel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Odiliapeel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Odiliapeel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Odiliapeel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Odiliapeel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Odiliapeel of met bevallingsverlof bent in Odiliapeel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Odiliapeel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Odiliapeel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Odiliapeel
 • Als u in Odiliapeel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Odiliapeel wilt opnemen;
 • Omdat u in Odiliapeel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Odiliapeel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Odiliapeel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Odiliapeel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Odiliapeel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Odiliapeel. Uitzonderingen in Odiliapeel;
 • Als uw werkgever in Odiliapeel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Odiliapeel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Odiliapeel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Odiliapeel niet geschikt voor uw werk in Odiliapeel of
 • u functioneert niet voldoende in Odiliapeel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Odiliapeel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Odiliapeel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Odiliapeel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Odiliapeel verblijft, dan mag uw werkgever in Odiliapeel u eveneens wel ontslaan.