Ontslag Odijk

Uw werkgever in Odijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Odijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Odijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Odijk. Uw werkgever in Odijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Odijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Odijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Odijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Odijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Odijk of met bevallingsverlof bent in Odijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Odijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Odijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Odijk
 • Als u in Odijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Odijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Odijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Odijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Odijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Odijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Odijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Odijk. Uitzonderingen in Odijk;
 • Als uw werkgever in Odijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Odijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Odijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Odijk niet geschikt voor uw werk in Odijk of
 • u functioneert niet voldoende in Odijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Odijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Odijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Odijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Odijk verblijft, dan mag uw werkgever in Odijk u eveneens wel ontslaan.